Извозни стратегии за земјоделски и текстилни компании во Северна Македонија

Регистрацијата е затворена!
Извозни стратегии за земјоделски и текстилни компании во Северна Македонија

Време и локација

Jun 22, 3:45 PM – 6:00 PM
Zoom - онлајн

За настанот

Ќе имате можност да дознаете повеќе за:

 • Иновирање и зелени решенија - од перспектива на инвеститор     
  • Климатски промени
  • Зелени решенија
  • Децентрализирани трансакции
  • Инвестиции

   

 • Развој на производ, регистрација и усогласеност и управување со производот     
  • Лиценци
  • Стандарди
  • Регистрација на производот
  • Животна средина
  • Конкурентност

   

 • Маркетинг, генерирање на потенцијални купувачи, менаџирање на мрежа од увозници     
  • Таргет група
  • Извоз специфичен за конкретна земја
  • Карактеристики и документи
  • „Студени“ повици

   

Предавачи на обуката ќе бидат Ѓорѓи Јовановски, сениор бизнис консултат во Probiotec bv

Оваа обука е дел од програмата GrowBiz која има за цел да им помогне на малите и средни бизниси со фокус на индустриите туризам, земјоделство, текстил и преработки од дрво.

Сподели го настанот